DP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 4g wf s.gim.r
       
1 8:00- 8:45 1lo-2/2 wf s.gimn.
  1lo-2/2 wf s.gimn.
   
2 8:50- 9:35 4h wf siłow.
1p wf s.reh.
4h wf s.gim.r
3lo-1/2 wf @
5gh wf s.reh.
3 9:40-10:25 5gh wf s.reh.
3lo-1/2 wf s.gim.r
4h wf s.gim.r
2g wf siłow.
5gh godz.wych 008
4 10:35-11:20 2a wf siłow.
3lo-1/2 wf s.reh.
2a wf siłow.
2lo-1/2 wf s.gim.r
2lo-1/2 wf s.gim.r
5 11:25-12:10 2a wf s.reh.
5gh wf s.reh.
1g wf siłow.
2lo-1/2 wf s.gim.r
1p wf s.gim.r
6 12:15-13:00 5a wf s.gim.r
1p wf s.reh.
1g wf s.gim.r
4g wf s.reh.
4g wf s.reh.
7 13:20-14:05 5a wf s.gim.r
  1g wf s.gim.r
1lo-2/2 wf s.gim.r
2g wf siłow.
8 14:10-14:55 5a wf s.gim.r
  2g wf s.gim.r
   
Drukuj plan
wygenerowano 21.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum