1a 1gim
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 pod. fryz AM 010 prac.FRYZ BM p.fr informatyka AC p. komp. 1    
1 8:00- 8:45 hig. org. w AM 010 prac.FRYZ BM p.fr wf DP siłow. religia PM 303  
2 8:50- 9:35 fizyka Ko 010 prac.FRYZ BM p.fr chemia AC 302 godz.wych TI 303  
3 9:40-10:25 tech. fryz. AM 101 prac.FRYZ BM p.fr geografia Mx 302 j.angielski SA 206 wf DP s.gim.r
4 10:35-11:20 wf DP s.gim.r prac.FRYZ BM p.fr historia DM 302 j.polski TI 303 j.niemiecki MR 010
5 11:25-12:10 j.angielski SA 011 biologia TB 004 wos DM 302 j.polski TI 303 historia DM 010
6 12:15-13:00   wok CC 004 tech. fryz. AM 302   e_dla_bezp GA 201
7 13:20-14:05   j.angielski SA 103     matematyka RP 201
8 14:10-14:55   religia PM 011     podst.przeds UP 206
9 15:00-15:45   j.ang.roz PA 011      
10 15:50-16:35   matematyka RP 011      
wygenerowano 2020-03-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum