2i
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 7:10- 7:55 praktyka zaw-2/2 p. komp. 2   praktyka zaw-2/2 p. komp. 1   praktyka zaw-1/2 p. komp. 2
2 8:00- 8:45 praktyka zaw-2/2 p. komp. 2   praktyka zaw-2/2 p. komp. 1 praktyka zaw-1/2 p. komp. 2 praktyka zaw-1/2 p. komp. 2
3 8:50- 9:35 praktyka zaw-2/2 p. komp. 2   wf-1/2 IH s.gim.r
Eksp.UTK-2/2 KS p. komp. 4
Mont.LAN-1/2 p. komp. 2 praktyka zaw-1/2 p. komp. 2
4 9:40-10:25 wf-1/2 IH s.gim.r
j.ang.roz-2/2 BS 008
Adm.SO-2/2 p. komp. 2 godz.wych MA 008 Mont.LAN-1/2 p. komp. 2 praktyka zaw-1/2 p. komp. 2
5 10:35-11:20 j.angielski-1/2 PT 201
j.angielski-2/2 BS 008
Adm.SO-2/2 p. komp. 2 matematyka MA 008 Eksp.UTK-1/2 KS p. komp. 4 podst.przeds MH 008
6 11:25-12:10 religia PM 008 Adm.SO-2/2 p. komp. 2 j.polski KB 008 j.angielski-1/2 PT 008
wf-2/2 DP s.gim.r
j.polski KB 008
7 12:15-13:00 wf-1/2 IH s.reh.
wf-2/2 DP s.gim.r
geogr.roz. EW 008 matematyka MA 008 j.ang.roz-1/2 PT 008
wf-2/2 DP s.gim.r
Komp.sp. MK 008
8 13:20-14:05 UTK KS p. komp. 2 religia PM 008 j.niemiecki-1/2 KE 008
j.niemiecki-2/2 MR 003
Sys. oper. KM p. komp. 2  
9 14:10-14:55 j.angielski-2/2 BS 008 geogr.roz. EW 008 j.polski KB 008 Sys. oper. KM p. komp. 2  
10 15:00-15:45 Mont.LAN-2/2 ML p. komp. 2 Sieci II p. komp. 2 Adm.SO-1/2 II p. komp. 2
Mont.LAN-2/2 ML p. komp. 4
Sieci II p. komp. 2  
11 15:50-16:35     Adm.SO-1/2 II p. komp. 2 Sieci II p. komp. 1  
12 16:40-17:25     Adm.SO-1/2 II p. komp. 2 Sieci II p. komp. 2  
wygenerowano 2019-10-11
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum