1g
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 j.polski MS 206 pr.tech.gast-2/2 RN 321 j.polski MS 201   pr.tech.gast-1/2 RN 321
1 8:00- 8:45 historia NP 206 pr.tech.gast-2/2 RN 321 filozofia NP 008 biz US 302 pr.tech.gast-1/2 RN 321
2 8:50- 9:35 t.gastr. RA 201 pr.tech.gast-2/2 RN 321 j.angielski CA 206 biologia GK 302 pr.tech.gast-1/2 RN 321
3 9:40-10:25 e_dla_bezp RJ 201 pr.tech.gast-2/2 RN 321 j.niemiecki FG 301 matematyka YZ 301 pr.tech.gast-1/2 RN 321
4 10:35-11:20 p.gastr. PD 006 pr.tech.gast-2/2 RN 321 wyp.gastr. BT 004 biologia GK 302 pr.tech.gast-1/2 RN 321
5 11:25-12:10 r_angielski CA 006 pr.tech.gast-2/2 RN 321 wf DP siłow. religia PM 204 pr.tech.gast-1/2 RN 321
6 12:15-13:00 godz.wych RA 301 geografia EW 301 wf DP s.gim.r j.niemiecki FG 301 j.polski MS 301
7 13:20-14:05 informatyka TD p. komp. 1 geografia EW 201 wf DP s.gim.r religia PM 102 j.angielski CA 301
8 14:10-14:55 matematyka YZ 201 BHP w gastr. RA 101     h.i.t NP 301
9 15:00-15:45   zas.żyw. PD 205     historia NP 301
Drukuj plan
wygenerowano 21.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum